Organizatorzy

Cytadela Syriusza

ACK Chatka Żaka

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej