Kontakt z organizatorami

* Ludwik Kopiec - ludwik.kopiec@gmail.com
* Jakub Syty - jakubsyty@gmail.com
* Marcin Andrys - marcin.andrys@gmail.com
* Dariusz Cybulski - dariusz_cybulski@wp.pl